Zaposleni v šolskem letu 2016/2017

1) Učitelji

2) Svetovalna služba

3) Vodstveni delavci

4) Administrativno tehnična služba

5) Knjižnica

1) Učitelji

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Helena Kuhar
Nina Oman
1. a helena.kuhar@ossklm.si
nina.oman@ossklm.si
Tadeja Jesenko
Aleša Zrimšek
1. b tadeja.jesenko@ossklm.si
alesa.zrimsek@ossklm.si
Andreja Benedik
Natalija Krstič Rant
1. c andreja.benedik@ossklm.si
natalija.krstic-rant@ossklm.si
Lidija Hafner
Marija Benedik
1. d lidija.hafner@ossklm.si
marija.benedik@ossklm.si
Janja Rojc Pintar 2. a janja.rojc-pintar@ossklm.si
Špela Oblak 2. b spela.oblak@ossklm.si
Maja Turk 2. c maja.turk@ossklm.si
Nina Taler 2. d nina.taler@ossklm.si
Nataša Pesjak 3. a natasa.pesjak@ossklm.si
Marjeta Kavčič 3. b marjeta.kavcic@ossklm.si
Simona Podobnik 3. c simona.podobnik@ossklm.si
Klara Kovačič 3.d klara.kovacic@ossklm.si
Vanja Hudolin 4. a vanja.hudolin@ossklm.si
Stanislava Jerala 4. b Stanislava.Jerala@ossklm.si
Andreja Hafner 4. c andreja.hafner@ossklm.si
Andreja Koprivec 4. d andreja.koprivec@ossklm.si
Tatjana J. Miklavčič 5. a tatjana.jereb-miklavcic@ossklm.si
Irena Jugovic 5. b irena.jugovic@ossklm.si
Jana Jelovčan, Blaž Finžgar 5. c jana.jelovcan@ossklm.si
Teja Bergant (Urša Jemec) 5. d teja.bergant@ossklm.si

OPB – oddelek podaljšanega bivanja

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Branka Borjanić OPB 1 info@ossklm.si
Petra Zakotnik OPB 2 info@ossklm.si
Marjetka Benedik, Natalija Krstič Rant, Nina Oman, Aleša Zrimšek OPB 3 marija.benedik@ossklm.si,natalija.krstic-rant@ossklm.sinina.oman@ossklm.si, alesa.zrimsek@ossklm.si
Mateja Krek OPB 4 mateja.krek@ossklm.si
Nina Hostnik, Li-An Kozmelj OPB 5 nina.hostnik@ossklm.si, li-an.kozmelj@ossklm.si
Tea Djokić OPB 6 tea.djokic@ossklm.si
Mateja Vozelj OPB 7 mateja.vozelj@ossklm.si
Katja Vilfan OPB 8 katja.mrak@ossklm.si
Lucija Štebe, Vlasta Balderman, Mojca Kalan OPB 9 lucija.stebe@ossklm.si, vlasta.balderman@ossklm.si, mojca.kalan@ossklm.si
Nina Krmelj, Mateja J. Arnšek, Maja Reven, Mateja Božnar OPB 10 nina.krmelj@ossklm.si, mateja.jelenc@ossklm.si, maja.reven@ossklm.simateja.boznar@ossklm.si
Tanja Potočnik, Mojca Kalan, Mateja Božnar OPB 11 tanja.potocnik@ossklm.simojca.kalan@ossklm.si, mateja.boznar@ossklm.si

 

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Janja Pirc 6. a janja.pirc@ossklm.si
Jerneja Renko 6. b jerneja.porenta@ossklm.si
Betka Mahnič/Matjaž Pintarič 6. c betka.mahnic@ossklm.si
matjaz.pintaric@ossklm.si
Nika Benedik 6. d nika.benedik@ossklm.si
Vlasta Balderman 7. a vlasta.balderman@ossklm.si
Lidija Petrovčič 7. b lidija.petrovcic@ossklm.si
Andreja Panjtar 7. c andreja.juraga@ossklm.si
Tomaž Lang 8. a tomaz.lang@ossklm.si
Petra Veber 8. b petra.veber@ossklm.si
Tanja Potočnik 8. c tanja.potocnik@ossklm.si
Staš Mlakar 9. a stas.mlakar@ossklm.si
Kristina Strnad 9. b kristina.strnad@ossklm.si
Milena Cerovski 9. c milena.cerovski@ossklm.si
Mateja J. Arnšek 9. d mateja.jelenc@ossklm.si

Nerazredniki

Ime in priimek Elektronska pošta
Marjetka Benedik marija.benedik@ossklm.si
Ana Bergant ana.bergant@ossklm.si
Helena Bergant / Barbara Starman helena.bergant@ossklm.si; info@ossklm.si
Teja Bergant teja.bergant@ossklm.si
Vita Bokal vita.bokal@ossklm.si
Mateja Božnar mateja.boznar@ossklm.si
Saša Čadež sasa.cadez@ossklm.si
Mojca Debeljak mojca.debeljak@ossklm.si
Tea Djokić tea.djokic@ossklm.si
Mateja Gartner mateja.gartner@ossklm.si
Katarina Gornik katarina.gornik@ossklm.si
Urška Guzelj Štajer urska.guzelj-stajer@ossklm.si
Nina Hostnik nina.hostnik@ossklm.si
Barbara  Jelenc barbara.jelenc@ossklm.si
Natalija Krstič Rant natalija.krstic-rant@ossklm.si
Mojca Kalan mojca.kalan@ossklm.si
Irena Korene irena.korene@ossklm.si
Maja Kos maja.kos@os-jela-janezica.si
Li-An Kozmelj li-an.kozmelj@ossklm.si
Mateja Krek mateja.krek@ossklm.si
Bogdan Košak bogdan.kosak@ossklm.si
Nina Krmelj nina.krmelj@ossklm.si
Andreja Marković andreja.markovic@ossklm.si
Helena Markuta helena.markuta@ossklm.si
Špela Mesec spela.mesec@ossklm.si
Marija Mihovec marija.mihovec@ossklm.si
Nina Oman nina.oman@ossklm.si
Anica Stele anica.stele@ossklm.si
Marja Pahor marja.pahor@ossklm.si
Katarina Peternelj katarina.peternelj@ossklm.si
Matjaž Pintarič matjaz.pintaric@ossklm.si
Elizabeta Proj elizabeta.proj@ossklm.si
Tina Radič tina.radic@ossklm.si
Maja Reven maja.reven@ossklm.si
Milan Smolej milan.smolej@ossklm.si
Barbara Šolar Jerič barbara.solar1@ossklm.si
Lucija Štebe lucija.stebe@ossklm.si
Katja Vilfan katja.mrak@ossklm.si
Branka Borjanič info@ossklm.si
Aleša Zrimšek alesa.zrimsek@ossklm.si

 

2) Svetovalna služba

Katarina Gornik, psihologinja,

e-pošta: katarina.gornik@ossklm.si  tel: 04 / 506 00 17

Marija Mihovec, Mateja Božnar, šolski svetovalni delavki,

e-pošta: marija.mihovec@ossklm.si    tel: 04 / 506 00 16

e-pošta: mateja.boznar@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 16

Izvajalke DSP

Li-An Kozmelj, socialna pedagoginja,

e-pošta: li-an.kozmelj@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 27

Irena Korene, specialna pedagoginja

e-pošta: irena.korene@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 31

Maja Kos, pedagoginja
e-pošta: maja.kos@os-jela-janezica.si    tel: 04/506 00 11

Uradne ure:
– vsak dan v dopoldanskem času od 8.00 do 14.00 (razen ob pon. do 13:00)
– v času skupnih govorilnih ur od 17.00 do 18.30

 

3) Vodstveni delavci

Ravnateljica: Doris Kužel,

e-pošte: doris.kuzel@ossklm.si,     tel: 04 / 506 00 12

Pomočnika ravnateljice: (Elizabeta Proj) Tomaž Lang in Saša Čadež

e-pošta: (elizabeta.proj@ossklm.sitomaz.lang@ossklm.si   tel: 04 / 506 00 34

e-pošta: sasa.cadez@ossklm.si,     tel: 04 / 506 00 13

 

4)Administrativno tehnična služba

Petra Bokal, tajnica,

e-pošta: petra.bokal@ossklm.si    tel: 04 / 506 00 11,

Dagmar Jurgele, računovodja,

e-pošta: dagmar.jurgele@ossklm.si   tel: 04 / 506 00 14

Mojca Jenko, blagajničarka,

e-pošta: mojca.jenko2@ossklm.si     tel: 04 / 506 00 15

KUHINJSKO OSEBJE
Bernarda Jelenc, Tonja Prezelj, Simona Selak, Jovana Petrović
dobra.hrana@ossklm.si

HIŠNIK
Jernej Zupan, Gorazd Kozmelj
jernej.silvo@ossklm.si

ČISTILKE
Janja Blatnjak, Jela Jovandić, Marijana Pratljačič, Mara Jelić, Andreja Jemec, Alenka Golar, Mojca Lazar, Dragana Petrović, Helena Heine, Jovana Petrović

Urejanje administrativnih in denarnih zadev

Vse administrativne zadeve lahko uredite v tajništvu šole, vse denarne pa v šolski blagajni. Denarne prispevke, ki se plačujejo za različne obveznosti (ekskurzije, naravoslovne, kulturne in športne dneve), boste plačevali po položnicah, ki jih boste prejeli enkrat mesečno. Če kdo prispevka ne more plačati, naj poišče pomoč pri šolski socialni delavki.

 

5) Knjižnica

Mateja Gartner, tel: 04/ 506 00 18

e-pošta: mateja.gartner@ossklm.si

Mojca Debeljak, tel: 04 /506 00 18

e-pošta: mojca.debeljak@ossklm.si