ZAPISNIK 1. SESTANKA ŠOLSKE SKUPNOSTI ZA UČENCE OD 1. DO 5. razreda v šolskem letu 2016/2017

Datum: 26. 9. 2016,  4. šolska ura

Kraj:OŠ Škofja Loka – Mesto, predavalnica

Prisotni: ga. Tatjana Jereb Miklavčič, mentorica ŠS od 1. – 5. razreda

po dva predstavnika učencev iz vsakega oddelka od 1. do 5. razreda

z izjemo predstavnikov 3. a, ki sta se opravičila (plavanje)

DNEVNI RED:

 • Pozdrav in predstavitev mentorice
 • Predstavitev pomena ŠS za učence
 • Predstavitev Letnega delovnega načrta ŠS za šolsko leto 2016/2017
 • Predstavitev predstavnikov učencev za ŠS
 • Tema 2. srečanja
 • Pobude in ideje učencev

 

K1

Mentorica ŠS, Tatjana Jereb Miklavčič, sem vse prisotne lepo pozdravila,  še posebej prvošolce, ki so bili na sestanku prvič.

K2

V nadaljevanju sem predstavila osnovne cilje, ki smo si jih v letošnjem letu zastavili na šoli. Z učenci poslanci sem se pogovorila o pomenu ŠS za učence: šolska skupnost zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, informira učence o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira skupne akcije in opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

K3

Mentorica  sem učence seznanila, da je informacijam ŠS od 1. – 5. razreda namenjen pano v pritličju, na hodniku poleg kabineta za 2. in 3. razred. Povedala sem, da ŠS od 1. – 5. razreda veliko sodeluje z Društvom prijateljev mladine Škofja Loka in v nadaljevanju predstavila Letni delovni načrt po naslednjih točkah:

 

NAČRT DELA ŠS  ZA ŠOLSKO LETO 2016-2017

SEPTEMBER 2016

 1. SESTANEK vseh predstavnikov šolske skupnosti (sprejem letnega delovnega načrta, pobude in želje sodelujočih učencev).
 2. Učencem predstavim kotiček ŠS- pano na hodniku, kjer bodo predstavljene sprotne informacije in predstavitev dela  in življenja na naši šoli.

OKTOBER 2016- TEDEN OTROKA

V sodelovanju z DPM in LAS  Škofja Loka: sodelovanje na prireditvi s športnimi in drugimi delavnicami.

 

 NOVEMBER 2016–  bomo pripravili  2. srečanje z učenci predstavniki ŠS. Ideje za temo tega srečanja določimo na osnovi LDN šole in na pobudo učencev. Določili jo bomo na 1.  sestanku ŠS.

 

DECEMBER 2016 – V SODELOVANJU Z DPM:  bomo po zgledu prejšnjih let organizirali ustvarjalne delavnice in pripravili izbor za Voščilo Ločanom.

V Kinu Sora bomo pripravili brezplačno kino predstavo za otroke,  nato pa sledi še obisk dedka Mraza s kočijo in spremstvom živalic. Sledilo bo branje voščil učencev vseh štirih loških osnovnih šol.

 

JANUAR 2017: PRIPRAVA ŠOLSKEGA PARLAMENTA na temo OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI. Priprava na sodelovanje na natečaju Evropa v šoli.

 

FEBRUAR 2017

 1. Pomladni ples za učence razredne stopnje (ples bo voden s strani učiteljice Tadeje Jesenko in nekaterih drugih učiteljic).
 2. V sodelovanju z DPM bomo na šoli sodelovali pri pripravi pustne prireditve na Mestnem trgu in sicer bomo oblikovali plakate, ki bodo vabili na prireditev. Prireditve se bodo na pustni torek lahko tudi udeležili.

 

MAREC 2017- PRIPRAVA, ORGANIZACIJA  IN VODENJE  OBČINSKEGA PARLAMENTA.

 

APRIL 2017– Predavanje za učence 5. razredov na temo ODRAŠČAM. V okviru projekta bo predavanje plačalo DPM Škofja Loka.

 

MAJ IN JUNIJ 2017

 1. Z DPM bomo pripravili program za počitniške dejavnosti Dobimo se ob pol desetih.
 2. Sodelovanje v dobrodelni akciji škofjeloške Karitas Podari zvezek.

 

Po predstavitvi se je odprla razprava, na kateri so zelo konstruktivno sodelovali prisotni učenci. Le ti so z dvigom rok potrdili predstavljen Letni delovni načrt.

 

SKLEP 1: Učenci so potrdili  predstavljeni Letni delovni načrt ŠS.

K4 Potrdili smo izvoljene predstavnike Šolske skupnosti od 1. – 5. razreda.

K5 Učence sem povabila, naj predlagajo temo, o kateri bi se pogovarjali na 2. sestanku ŠS v mesecu novembru. Predlogov je bilo več: spoštovanje učiteljev, odnos do pouka, predrznost nekaterih učencev, spori med vrstniki, šolska pravila… Ker so si bili predlogi dokaj podobni, smo jih strnili v skupen naslov srečanja, ki bo ZAKAJ HODIM V ŠOLO?

 

SKLEP 2: Učenci so se s predlogom strinjali. Do naslednjega sestanka v mesecu novembru, bodo v vseh oddelkih od 2.-5. razreda razpravljali na temo ZAKAJ HODIM V ŠOLO, v novembru pa bomo na skupnem srečanju predstavili povzetke. Na srečanje bomo povabili tudi katero od šolskih svetovalnih delavk.

 

K6 – Predstavniki so podali  predloge  za spremembe na šoli:

 • želja, da bi na šolskem igrišču prenovili mreže na koših, tribune ter zasadili nekaj dreves, ker menijo, da je na njem premalo sence. Želijo si tudi več gugalnic, ker se sedaj v času OPB prepirajo za obstoječe, ki naj bi jih bilo premalo.
 • v učilnicah, kjer imajo staro pohištvo (5.a, 4.d…), si želijo novega,
 • obnovitev barve na črtah v obeh telovadnicah in na igrišču,
 • obnova luči v učilnicah, ker je svetloba neenotna, vsaka luč sveti drugače,
 • obnova ključavnic v straniščih RS v drugem nadstropju, saj se nekateri WC-ji ne dajo več zakleniti, v fantovskem WC pa ključavnice sploh ni. Senzorji v WC naj bi tudi prehitro ugasnili luči.
 • prosijo za žaluzije v učilnici za nemščino, ker je tam pretoplo in se učilnice ne da primerno zasenčiti,
 • več sadja in zelenjave v šolski prehrani,
 • možnost nabave likovnih potrebščin v šoli (tako kot imajo to urejeno na PS),
 • pri vodomatu v jedilnici velikokrat ni kozarčkov za pitje,
 • nabava novih športnih rekvizitov, zlasti gredi, nogometnih žog in igrač za peskovnik.

Zapisala

Tatjana Jereb Miklavčič

 

V vednost:

-ga. Doris Kužel, ravnateljica

-ga. Elizabeta Proj, pomočnica ravnateljice

-objava na oglasni deski ŠS za RS in spletni strani šole

 

 

Škofja Loka, 29.9.2016

 

ZAPISNIK  2. SESTANKA ŠOLSKE SKUPNOSTI ZA UČENCE OD 2. DO 5. razreda v šolskem letu 2016/2017

 

Datum: 28. 11. 2016,  4. šolska ura

Kraj: OŠ Škofja Loka – Mesto, predavalnica

Prisotni: ga. Doris Kužel, ravnateljica

 1. Tatjana Jereb Miklavčič, mentorica ŠS od 1. – 5. razreda

po dva predstavnika učencev iz vsakega oddelka od 2. do 5. razreda, z izjemo

predstavnikov 3.b in 4.b

 

DNEVNI RED:

 • Analiza dejavnosti in ugotovitev ob dnevu šole na temo Čemu hodim v šolo?

 

K1.

 1. novembra 2016 je potekalo drugo letošnje srečanje šolske skupnosti za učence od 1. – 5. razreda. Učenci so se na prvem sestanku odločili, da se bomo na tem srečanju pogovarjali na temo Čemu hodim v šolo. Temi smo posvetili tudi dejavnosti ob Dnevu šole, zato so učenci na srečanju strnili vtise tega dne. Predstavili so, da so spoznali način šolanja v nekaterih drugih državah sveta in Malalo Yousufzai, Nobelovo nagrajenko za mir, borko za pravico do šolanja vseh otrok, zlasti deklet. Ugotavljajo, da milijoni otrok ne morejo ali ne smejo hoditi v šolo in da imajo sami velik privilegij, da jim je ta pravica omogočena. Kljub temu nekateri učenci ne spoštujejo šolskega reda, učiteljev in sošolcev. Učenci so naštevali različne primere kršenja vsega naštetega.

V pogovoru z ravnateljico so razmišljali, kako bi takim učencem lahko pomagali. Izpostavili so:

– dejavno medsebojno pomoč znotraj oddelkov in tudi širše,

– zastavljanje ciljev, zapis le teh in sprotno preverjanje, kako je z uresničevanjem le teh,

– spodbujanje sošolcev, ki se ne držijo pravil, s pogovorom na štiri oči, brez zasmehovanja. Z našim vedenjem jih spodbujamo, naj se ne bojijo vprašati, če jih je sram, da nečesa ne znajo.

 

SKLEP: Vse dogovore bodo predstavniki ŠS na razrednih urah prenesli tudi svojim sošolcem.

 

 

Mentorica ŠS od 1.-5. razreda

Tatjana Jereb Miklavčič

 

 

Škofja Loka, 6. 12. 2016