Šolska skupnost za učence od 1. do 5. razreda

ZAPISNIK  1. SESTANKA ŠOLSKE SKUPNOSTI ZA UČENCE OD 1. DO 5. razreda v šolskem letu 2017/2018

Datum: 22. 9. 2017,  5. šolska ura

Kraj: OŠ Škofja Loka – Mesto, predavalnica

Prisotni: ga. Tatjana Jereb Miklavčič, mentorica ŠS od 1. – 5. razreda, Elizabeta Proj, pomočnica ravnateljice, po dva predstavnika učencev iz vsakega oddelka od 1. do 5.    razreda

DNEVNI RED

 • Pozdrav in predstavitev mentorice
 • Predstavitev pomena ŠS za učence
 • Predstavitev Letnega delovnega načrta ŠS za šolsko leto 2017/2018
 • Predstavitev predstavnikov učencev za ŠS
 • Tema 2. srečanja
 • Pobude in ideje učencev

K1

Mentorica ŠS, Tatjana Jereb Miklavčič, sem vse prisotne lepo pozdravila,  še posebej prvošolce, ki so bili na sestanku prvič. Enako je storila tudi ga. Elizabeta Proj.

K2

V nadaljevanju sem predstavila osnovne cilje, ki smo si jih v letošnjem letu zastavili na šoli. Z učenci poslanci sem se pogovorila o pomenu ŠS za učence: šolska skupnost zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, informira učence o svoji dejavnosti, načrtuje in organizira skupne akcije in opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

K3

Mentorica  sem učence seznanila, da je informacijam ŠS od 1. – 5. razreda namenjen pano v pritličju, na hodniku poleg kabineta za 2. in 3. razred. Povedala sem, da ŠS od 1. – 5. razreda veliko sodeluje z Društvom prijateljev mladine Škofja Loka in v nadaljevanju predstavila Letni delovni načrt po naslednjih točkah:

NAČRT DELA ŠS  ZA ŠOLSKO LETO 2017-2018

SEPTEMBER 2017 –SESTANEK vseh predstavnikov šolske skupnosti (sprejem letnega delovnega načrta, pobude in želje sodelujočih učencev). Učencem predstavim kotiček ŠS- pano na hodniku, kjer bodo predstavljene sprotne informacije in predstavitev dela  in življenja na naši šoli.

OKTOBER 2017 – TEDEN OTROKA: V sodelovanju z DPM in LAS  Škofja Loka: sodelovanje na prireditvi s športnimi in drugimi delavnicami. 

NOVEMBER 2017–  bomo pripravili  2. srečanje z učenci predstavniki ŠS. Ideje za temo tega srečanja določimo na osnovi LDN šole in na pobudo učencev. Določili jo bomo na 1.  sestanku ŠS.

DECEMBER 2017 – V SODELOVANJU Z DPM:  bomo po zgledu prejšnjih let organizirali ustvarjalne delavnice in pripravili izbor za Voščilo Ločanom. V Kinu Sora bomo pripravili brezplačno kino predstavo za otroke,  nato pa sledi še obisk dedka Mraza s kočijo in spremstvom živalic. Sledilo bo branje voščil učencev vseh štirih loških osnovnih šol.

JANUAR 2018 – PRIPRAVA ŠOLSKEGA PARLAMENTA na temo ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Priprava na sodelovanje na natečaju Evropa v šoli.

FEBRUAR 2018 – V sodelovanju z DPM bomo na šoli sodelovali pri pripravi pustne prireditve na Mestnem trgu in sicer bomo oblikovali plakate, ki bodo  vabili na prireditev. Prireditve se bodo na pustni torek lahko tudi udeležili.

MAREC 2018 – Pomladni ples za učence razredne stopnje (ples bo voden s strani učiteljice Tadeje Jesenko in nekaterih drugih učiteljic). PRIPRAVA in SODELOVANJE  na  OBČINSKEM PARLAMENTU.

APRIL 2018– Predavanje za učence 5. razredov na temo ODRAŠČAM. V okviru projekta bo predavanje plačalo DPM Škofja Loka.

MAJ IN JUNIJ 2018 – Z DPM bomo pripravili program za počitniške dejavnosti Dobimo se ob pol desetih. Sodelovanje v dobrodelni akciji škofjeloške Karitas Podari zvezek.

Po predstavitvi se je odprla razprava, na kateri so zelo konstruktivno sodelovali prisotni učenci. Le ti so z dvigom rok potrdili predstavljen Letni delovni načrt.

SKLEP 1: Učenci so potrdili  predstavljeni Letni delovni načrt ŠS.

K4

Potrdili smo izvoljene predstavnike Šolske skupnosti od 1. – 5. razreda.

K5

Učence sem seznanila, da bomo obnovili lepe misli, s katerimi so okrašeni šolski panoji. Zato bomo srečanje v novembru 2017  namenili izbiri teh misli in dogovoru o zapisu le teh.

SKLEP 2: Učenci so se s predlogom strinjali. Do naslednjega sestanka v mesecu novembru, bodo v vseh oddelkih od 1.-5. razreda pripravili izbor lepih misli, izmed katerih bomo na novembrskem srečanju izbrali 20 najlepših, jih zapisali in z njimi okrasili šolske hodnike.

K6 – Predstavniki so podali  predloge  za spremembe na šoli:

 • želja, da bi na šolskem igrišču prenovili mreže na koših, tribune ter zasadili nekaj dreves, ker menijo, da je na njem premalo sence,
 • protihrupna pregrada čez sredino velike telovadnice, ker je v primeru, ko imata v njej šport dva oddelka hkrati neznosen hrup,
 • v jedilnici in učilnicah, kjer imajo staro pohištvo, si želijo novega,
 • obnovitev barve na črtah v mali telovadnici in na igrišču,
 • Obnova ključavnic v straniščih RS v drugem nadstropju, saj se nekateri WC-ji ne dajo več zakleniti, v fantovskem WC pa ključavnice sploh ni. Na splošno si učenci želijo prenove WC-jev (pregrade med pisoarji, namestitev vmesnih vrat v stranišču v 1. nadstropju).
 • prosijo za žaluzije v učilnicah, kjer jih še ni, ker je tam pretoplo in se učilnic ne da primerno zasenčiti oz. za popravilo žaluzij, kjer so pokvarjene,
 • manj soli v šolski prehrani,
 • več vodomatov po šoli,
 • zaščito radiatorjev v VNP, zaradi pouka športa,
 • urediti prenatrpanost jedilnice v času kosila,
 • izgradnja dvigala,
 • na Novem svetu si želijo več sadja, ker ga učenci že zjutraj vsega pojedo.

Zapisala: Tatjana Jereb Miklavčič, mentorica šolske skupnosti