Izbirni predmeti

V šolskem letu 2020/2021 učitelji ponujajo naslednje izbirne predmete:

UČITELJ PREDMET KRATICA IZVAJANJE
7. r
1. Helena Markuta Računalništvo 7. r – Urejanje besedil UBE DA
2. Urška G. Štajer Nemščina 1 NI1 DA
3. Mateja Istenič Obdelava gradiv – les OGL DA
4. športni pedagog Šport za sprostitev ŠSP DA
5. Katarina Peternelj Sodobna priprava hrane SPH DA
6. Tjaša Jereb Španščina ŠI1 DA
7. Maja Reven Likovno snovanje 1 LS1 DA
8. Katja Vilfan Organizmi v naravi in umetnem okolju ONA DA
9. Tanja Potočnik Francoščina 1 FI1 DA
10. Teja Đjokić Verstva in etika 1 VE1 NE
8. r
1. Helena Markuta Računalništvo 8. r – Multimedija MME DA
2. Urška G. Štajer Nemščina II NI2 DA
3. Mateja Istenič Robotika v tehniki– LEGO MINDSTORMS RVT DA
4. Športni pedagog Šport za zdravje ŠZZ DA
5. Katarina Peternelj Načini prehranjevanja NPH DA
6. Tjaša Jereb Španščina 2 ŠI2 DA
7. Maja Reven Likovno snovanje 2 LS2 DA
8. Katja Vilfan Rastline in človek RČL DA
9. Tanja Potočnik Francoščina FI 2 DA
10.  Tea Djokić Verstva in etika 2 VE2 NE
11. Mateja J. Arnšek Ansambelska igra ANI NE
9. r
1. Helena Markuta Računalništvo 9. r – Računalniška omrežja ROM DA
2. Urška G. Štajer Nemščina 3 NI3 DA
3. Marja Pahor Poskusi v kemiji POK DA
4. Športni pedagog Izbrani šport nogomet_odbojka IŠPN, IŠPO DA
5. Tjaša Jereb Španščina 3 ŠI3 DA
6. Maja Reven Likovno snovanje_3 LS3 DA
7. Mateja Istenič Risanje v geometriji in tehniki RGT DA
8. Maja Lupše Retorika RET DA
9. Tanja Potočnik Francoščina 3 FI 3 DA
10. Teja Đjokić Verstva in etika 3 VE3 NE
11. Mateja J. Arnšek Ansambelska igra ANI NE

 

 

 

(Skupno 1.826 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost