Podaljšano bivanje in varstvo

Podaljšano bivanje

V podaljšano bivanje so vključeni učenci od 1. do 5. razreda in poteka od konca pouka do 16.40. Delo v oddelkih temelji na sprostitvenih dejavnostih in pomoči učencem pri šolskem delu. Domači nalogi je po učnem načrtu namenjeno 50 minut in se bo delala od 14.00 do 14.50.

Za učence od 2. do 5. razreda poteka podaljšano bivanje že prvi šolski danOd drugega šolskega dne je podaljšano bivanje organizirano za 1. razred na Novem svetu 18 od 12.00 do 16.40.

Ob odhodih učencev domov moramo oddelke podaljšanega bivanja združevati. Ob 15.15 vsi učenci s Šolske ulice odidejo v spremstvu učiteljev na Novi svet 18, kjer nadaljujejo s podaljšanim bivanjem do 16.40. Za 2., 3., 4. in 5. razred je podaljšano bivanje od 12.00 do 15.15 na Šolski ulici 1, od 15.15 do 16.40 pa za vse učence na Novem svetu 18.

V času podaljšanega bivanja se odvijajo dejavnosti po urniku:

  • neusmerjen prosti čas (sprostitvena dejavnost, kosilo),
  • usmerjen prosti čas (ustvarjalno preživljanje prostega časa),
  • samostojno učenje in pisanje domačih nalog.

Samostojnemu učenju in pisanju domačih nalog je namenjen čas od 14.00-15.00, zato naj učenci v tem času ne bi odhajali iz oddelka.

Starši morate v aprilu prijaviti učence v podaljšano bivanje za naslednje šolsko leto.

Varstvo vozačev

Učenci vozači od 2. do 9. razreda imajo organizirano jutranje varstvo od 7.30 do 8.10.

Učenci vozači od 2. do 5. razreda, ki čakajo na organiziran prevoz, so razdeljeni v skupine varstva vozačev od 12.05 do 13.40. Prav tako imamo urejeno varstvo vozačev za učence od 6. do 9. razreda po končanem pouku.

Jutranje varstvo

Organizirano je za učence 1. razredov osnovne šole od 6.10. V primeru prostih mest se jim lahko priključijo tudi učenci 2. razreda. Varstvo poteka v stavbi šole na Novem svetu 18.

Od 7.10 poteka jutranje varstvo tudi za učence od 2. do 3. razreda v stavbi šole na Šolski ulici 1.

Če želite dodatne informacije v zvezi z različnimi oblikami varstva, se lahko obrnete na pomočnico ravnateljice Sašo Čadež, tel.: 04 506 00 13, ali na socialni delavki Marijo Mihovec in Matejo Božnar, tel.: 04 506 00 16.