Vzgojni načrt šole

Šola ima v skladu z Zakonom o osnovni šoli oblikovan in sprejet Vzgojni načrt, ki je dostopen na tej povezavi.