Šolska skupnost od 6. do 9. razreda

PREDSTAVNIKI ŠOLSKE SKUPNOSTI 2014/15:

ODDELEK PREDSTAVNIKA ŠOLSKE SKUPNOSTI
6.A MATIJA KOŽUH, PIA KOKALJ
6.B LIA TRDINA, MAJ HOČEVAR
6.C MATIC MARKOVIĆ, AZIZ SULJIĆ
7.A JERCA POLAK, JAKA TRDINA
7.B EMMA MAHMUTOVIĆ, VALERIJA BOŽNAR
7.C ZOJA MESEC, NIKA MAKSIN
7.D JAN PIPP, OSKAR ŠKULJ
8.A ANJA KERŽAN, JULIJANA BOŽNAR
8.B LUKA BOŠNJAK, NEŽA POGAČAR
8.C MANCA ŠTRITOF, TEVŽ GANTAR
8.D JAN BOGATAJ, ANA RASPET
9.A MAŠA JOVIČ, SAŠA ALIČ
9.B VIKTORIJA BOJKOVA, NEJC PIPP
9.C ANDRAŽ ZRIMŠEK, JANINA JERMAN GRAŠIČ
9.D BOR DOLENC, MATIC POKORN

Predsednica: Janina Jerman Grašič

Podpredsednik: Nejc Pipp

Tajnik: Andraž Zrimšek

 

NAČRT DELA OTROŠKEGA PARLAMENTA/ŠOLSKE SKUPNOSTI V LETU 2014/15   OKVIRNA ČASOVNA OPREDELITEV :

SEPTEMBER IN OKTOBER Prvi sestanek celotne ŠS:

  1. Pregled prisotnosti in  tajne volitve za  predsednika in podpredsednika ter tajnika ŠS.
  2. Pregled načrta dela za letošnje šolsko leto (strinjanje s posameznimi predlogi poslanci potrdijo z dvigom rok):
  3. Razno (Izobraževanje in poklicna orientacija – tema letošnjega leta, organizacija srečanj v letošnjem šolskem letu, pobude učencev)

DELAVNICA NA TEMO TRGOVINE Z LJUDMI : predstavniki pri RU predstavijo problematiko trgovine z ljudmi, pri geografiji se o tem podrobneje pogovorimo SREČANJA PO POSAMEZNIH ODDELKIH: — Ideje na temo Izobraževanje in poklicna orientacija, organizacija za pripravo na letošnji Otroški parlament. – Sodelovanje pri aktualnih humanitarnih akcijah. – Sodelovanje pri aktualnih natečajih. -Sodelovanje z društvom Edirisa (predavanje o Ugandi za 6. in 7. razrede) 9. in 6.r = Izobraževanje in poklicna orientacija 7.in8.r = Priprava na Infodrom

NOVEMBER SODELOVANJE S STARŠI: izvedba ankete TGU: ogled filma na temo letošnjega TGU, ki je Prehranska varnost. Ogledali si bomo dva dela serije Pogled t neba: Kmetijstvo in Morje nas potrebuje SREČANJA PO POSAMEZNIH ODDELKIH: 9. in 6.r = Izobraževanje in poklicna orientacija 7.in8.r = Priprava na Infodrom
DECEMBER Drugi sestanek celotne ŠS:

  1. Priprava na  medobčinski otroški parlament.
  2. Pobude učencev.

Posamezni razredi izpeljejo  RU na  temo izbranega mednarodnega dneva. Srečanja po posameznih oddelkih.

JANUAR Priprava in izvedba otroškega parlamenta na šoli. Pobude učencev. Posamezni razredi izpeljejo  RU na  temo izbranega mednarodnega dneva. Srečanja po posameznih oddelkih.
FEBRUAR Tretji sestanek celotne ŠS:

  1. Priprava na občinski otroški parlament
  2. Razno
MAREC Zbiralne in humanitarne akcije.
APRIL Zbiralne in humanitarne akcije.
MAJ Zbiralne in humanitarne akcije.
JUNIJ Četrti  sestanek celotne ŠS:

  1. Ovrednotenje dela v tekočem šolskem letu.
  2. Predlogi in načrtovanje programa ŠS za naslednje šolsko leto.
  3. Razno.

Načrt dela se bo tekom leta prilagajal pobudam učencev, aktualnim okoliščinam v šoli, ponudbam, ki prihajajo na šolo ipd

DELAVNICE 9. RAZRED, 1. DEL

DELAVNICE 9. RAZRED, 2. DEL in 3. DEL