Neobvezni izbirni predmeti

Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda lahko izvaja pouk iz nasle­dnjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.

Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9. razreda pa pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati celo šolsko leto. Izbira v mesecu juniju je dokončna.

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skaldu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v OŠ.

V šolskem letu 2019/2020 učitelji ponujajo našim učencem naslednje neobvezne izbirne predmete:

RAZRED UČITELJ PREDMET KRATICA
1. anglist Prvi tuj jezik – angleščina N1A1
4. Helena Markuta Računalništvo NRA4
4. Urška G. Štajer Drugi tuj jezik nemščina N2N4
4. Tatjana J. Miklavčič Umetnost NUM4
5. Urška G. Štajer Drugi tuj jezik nemščina N2N5
5. Helena Markuta Računalništvo NRA5
5. Andreja Panjtar Šport NŠP
5. Petra Veber Tehnika NTE
6. Andreja Panjtar Šport NŠP
6. Helena Markuta Računalništvo NRA6
6. Urška G. Štajer Drugi tuj jezik nemščina N2N6
7. – 9. Urška G. Štajer Drugi tuj jezik nemščina N2N

V šolskem letu 2018/2019 učitelji izvajajo naslednje neobvezne izbirne predmete.

Neobvezni izbirni predmet Oznaka Razred Učitelj
Prvi tuj jezik angleščina 1. r N1A 1. r Barbara Š. Jerič, Veronika Pučko
NIP tehnika NTE 5. r Petra Veber
NIP nemščina 2. triada N2N 4., 5., 6. r Urška Guzelj Štajer
NIP nemščina 3. triada N2N 7., 8., 9. r Urška Guzelj Štajer
NIP umetnost 4. razred NUM 4. r Tatjana Jereb Miklavčič
NIP računalništvo 4. – 6. r NRA 4., 5., 6. r Helena Markuta
NIP_šport NŠP 5. in 6. r Andreja Panjtar, Ana Bergant

 

(Skupno 295 obiskov, današnjih obiskov 1)