Strokovni organi šole

Šolo upravljata ravnatelj, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ, ter svet šole, ki ga sestavljajo:

·         predstavniki ustanovitelja (Davor Tavčar, Marjetka Rotar, Tinka Teržan);

·         predstavniki delavcev šole (Li-An Kozmelj, Špela Mesec, Andreja Panjtar, Mara Jelić, Petra Veber);

·         predstavniki staršev (Petra Dolenc, Katja Lang, Peter Pokorn).

Predsednica sveta šole je Petra Veber, namestnica Tinka Teržan.

Svet šole ima štiriletni mandat.

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je na šoli oblikovan svet staršev. Predsednica sveta staršev je Petra Dolenc. Starši lahko kontaktirajo s svojimi predstavniki za zapisnik sej. Predstavniki oddelkov so (vpisali jih bomo ob koncu septembra, ko bodo izvedeni vsi roditeljski sestanki):

 1. A Davor Tavčar
 4. A  Ana Nastran  7. A Petra Miklavčič
 1. B Lina Dečman Molan
 4. B Urška Panjtar
 7. B Petra Goljat
 1. C Ema Koplan
 4. C Katja Nastran
 7. C Janez Kožuh
 1. D Romana Dolinar
 4. D Vida Habjan
 7. D Tina Bogataj
 2. A Mihael Turščak  5. A Katja Lang  8. A Lidija Šubic
 2. B Ana Tomšič  5. B Barbara Kalan  8. B Anton Koprivnikar
 2. C Metka Kržišnik  5. C Tina Rupnik  8. C Urša Bokal
 2. D Saša Gorinjac  5. D Maja Krpan Božič  8. D Maja Bajt

 
 3. A Lavra Bastarda
 3. B Tina Erznožnik  6. A Pezzano D Uva Antonietta  9. A Peter Pokorn
 3. C Špela Golobič
 6. B Polonca Šink
 9. B Mirnesa Biščević
 3. D Klemen Možina
 6. C Aleš Platiša
 9. C Jan Novak
 3.E Petra Ambrožič
 6. D Boštjan Notar
 9.D Andreja Sever

Na šoli delujejo strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Svet šole je imenoval pritožbeno komisijo, ki jo sestavlja deset članov (šest predstavnikov strokovnih delavcev šole, dva predstavnika strokovnih delavcev druge šole in dva predstavnika staršev). Le-ta odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca.

(Skupno 913 obiskov, današnjih obiskov 3)