Izbirni predmeti

V šolskem letu 2021/2022 učitelji ponujajo naslednje izbirne predmete:

7. RAZRED

Učitelj Izbirni predmet Kratica Izvajanje
1. Helena Markuta Računalništvo 7. r – Urejanje besedil UBE
2. Urška G. Štajer Nemščina 1 NI1
3. Mateja Istenič Obdelava gradiv – les OGL
4. športni pedagog Šport za sprostitev ŠSP
5. Katarina Peternelj Sodobna priprava hrane SPH
6. Španščina 1 ŠI1
7. Maja Reven Likovno snovanje 1 LS1
8. Katja Vilfan Organizmi v naravi in umetnem okolju ONA
9. Tanja Potočnik Francoščina 1 FI1
10. Tea Đjokić Verstva in etika 1 VE1
11. Anja Hrovat Ansambelska igra ANI
12. Maja Lupše Turistična vzgoja TVZ
13. Tereza Bernik Ruščina 1 RI1

8. RAZRED

1. Helena Markuta Računalništvo 8. r – Multimedija MME
2. Urška G. Štajer Nemščina 2 NI2
3. Mateja Istenič Robotika v tehniki– LEGO MINDSTORMS RVT
4. Športni pedagog Šport za zdravje ŠZZ
5. Katarina Peternelj Načini prehranjevanja NPH
6. Španščina 2 ŠI2
7. Maja Reven Likovno snovanje 2 LS2
8. Katja Vilfan Rastline in človek RČL
9. Tanja Potočnik Francoščina 2 FI 2
10. Tea Djokić Verstva in etika 2 VE2
11. Maja Lupše Turistična vzgoja TVZ

9. RAZRED

1. Helena Markuta Računalništvo 9. r – Računalniška omrežja ROM
2. Urška G. Štajer Nemščina 3 NI3
3. Marja Pahor Poskusi v kemiji POK
4. Športni pedagog Izbrani šport nogomet, odbojka IŠPN, IŠPO
5. Španščina 3 ŠI3
6. Maja Reven Likovno snovanje_3 LS3
7. Mateja Istenič Risanje v geometriji in tehniki RGT
8. Ema Koplan Retorika RET
9. Tanja Potočnik Francoščina 3 FI 3
10. Tea Đjokić Verstva in etika 3 VE3

 

 

 

 

(Skupno 2.966 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost