Zaposleni v šolskem letu 2023/2024

1) Učitelji

2) Svetovalna služba

3) Vodstveni delavci

4) Administrativno tehnična služba

5) Knjižnica

1) Učitelji

Razredniki od 1. do 5. razreda

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Lucija Štebe
Marija Benedik
1. a lucija.stebe(at)ossklm.si
marija.benedik(at)ossklm.si
Klara Kovačič
Natalija Krstič Rant
1. b klara.kovacic(at)ossklm.si
natalija.krstic-rant(at)ossklm.si
Mateja Vozelj
Aleša Praznik
1. c mateja.vozelj(at)ossklm.si
alesa.praznik(at)ossklm.si
Janja Rojc Pintar 2. a janja.rojc-pintar(at)ossklm.si
Maja Turk 2. b maja.turk(at)ossklm.si 
Simona Podobnik 2. c simona.podobnik(at)ossklm.si
Marjeta Kavčič 2. d marjeta.kavcic(at)ossklm.si
Andreja Benedik 3. a andreja.benedik(at)ossklm.si
Helena Kuhar 3. b helena.kuhar(at)ossklm.si
Nina Taler 3. c nina.taler(at)ossklm.si
Petra Globočnik 3. d petra.globocnik(at)ossklm.si
Nataša Pesjak 4. a natasa.pesjak(at)ossklm.si
Vanja Hudolin 4. b vanja.hudolin(at)ossklm.si
Andreja Koprivec 4. c andreja.koprivec(at)ossklm.si
Lidija Hafner 4. d lidija.hafner(at)ossklm.si
Urša Jemec 5. a ursa.jemec(at)ossklm.si
Saša Čadež 5. b sasa.cadez(at)ossklm.si
Tatjana Jereb Miklavčič 5. c tatjana.jereb-miklavcic(at)ossklm.si
Irena Jugovic 5. d irena.jugovic(at)ossklm.si

OPB – oddelki podaljšanega bivanja

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Nina Oman OPB 1 nina.oman(at)ossklm.si
Teja Bergant
Gregor Bergant
OPB 2 teja.bergant(at)ossklm.si
gregor.bergant(at)ossklm.si
Teja Petrovčič
Maruša Pipan
OPB 3 teja.petrovcic(at)ossklm.si
marusa.pipan(at)ossklm.si
Jana Jelovčan
Tjaša Osredkar
OPB 4 jana.jelovcan(at)ossklm.si
tjasa.osredkar(at)ossklm.si
Tadeja Jesenko OPB 5 tadeja.jesenko(at)ossklm.si
Mateja Krek OPB 6 mateja.krek(at)ossklm.si
Jana Jelovčan OPB 7 jana.jelovcan(at)ossklm.si
Nina Hostnik
Pina Gorišek
OPB 8 nina.hostnik(at)ossklm.si
pina.gorisek(at)ossklm.si
Tina Radič
Špela Prijatelj
OPB 9 tina.radic(at)ossklm.si
spela.prijatelj(at)ossklm.si
Nina Hostnik OPB 10 nina.hostnik(at)ossklm.si
Tea Djokić OPB 11 tea.djokic(at)ossklm.si
Špela Zamrnik/Petra Štirn OPB 12 spela.zamrnik(at)ossklm.si
Razredniki od 6. do 9. razreda
Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Katja Vilfan 6. a katja.vilfan(at)ossklm.si
Špela Frantar 6. b spela.frantar(at)ossklm.si
Andreja Marković 6. c andreja.markovic(at)ossklm.si
Nina Krmelj 6. d nina.krmelj(at)ossklm.si
Kristina Strnad 7. a kristina.strnad(at)ossklm.si
Barbara Jelenc 7. b barbara.jelenc(at)ossklm.si
Ana Habjan 7. c ana.habjan(at)ossklm.si
Kristina Erznožnik 7. d kristina.erznoznik(at)ossklm.si
Betka Mahnič 8. a betka.mahnic(at)ossklm.si
Špela Mesec 8. b spela.mesec(at)ossklm.si
Ema Koplan 8. c ema.koplan(at)ossklm.si
Nika Benedik 8. d nika.benedik(at)ossklm.si
Maja Lupše 9. a maja.lupse(at)ossklm.si
Maja Reven 9. b maja.reven(at)ossklm.si
Andreja Panjtar 9. c andreja.panjtar(at)ossklm.si
Ana Mirtič 9. d ana.mirtic(at)ossklm.si

Nerazredniki

Ime in priimek Elektronska pošta
Jasna Miriam Batagelj jasna-miriam.batagelj(at)ossklm.si
Marjetka Benedik marija.benedik(at)ossklm.si
Gregor Bergant gregor.bergant(at)osklm.si
Teja Bergant teja.bergant(at)ossklm.si
Ana Bergant ana.bergant(at)ossklm.si
Tea Djokić tea.djokic(at)ossklm.si
Sabina Dobovšek sabina.dobovsek(at)ossklm.si
Manca Filipič manca.filipic(at)ossklm.si
Mateja Gartner mateja.gartner(at)ossklm.si
Pina Gorišek pina.gorisek(at)ossklm.si
Katarina Gornik katarina.gornik(at)ossklm.si
Urška Guzelj Štajer urska.guzelj-stajer(at)ossklm.si
Andreja Hafner andreja.hafner(at)ossklm.si
Anja Hrovat anja.hrovat(at)ossklm.si
Nina Hostnik nina.hostnik(at)ossklm.si
Jana Jelovčan jana.jelovcan(at)ossklm.si
Natalija Krstič Rant natalija.krstic-rant(at)ossklm.si
Irena Korene irena.korene(at)ossklm.si
Maja Kos maja.kos(at)os-jela-janezica.si
Jon Košir jon.kosir(at)ossklm.si
Li-An Kozmelj li-an.kozmelj(at)ossklm.si
Mateja Krek mateja.krek(at)ossklm.si
Tomaž Lang tomaz.lang(at)ossklm.si
Helena Markuta helena.markuta(at)ossklm.si
Staš Mlakar stas.mlakar(at)ossklm.si
Nina Oman nina.oman(at)ossklm.si
Tjaša Osredkar tjasa.osredkar(at)ossklm.si
Marja Pahor marja.pahor(at)ossklm.si
Katarina Peternelj katarina.peternelj(at)ossklm.si
Teja Petrovčič teja.petrovcic(at)ossklm.si
Lidija Petrovčič lidija.petrovcic(at)ossklm.si
Maruša Pipan marusa.pipan(at)ossklm.si
Aleša Praznik alesa.praznik(at)ossklm.si
Špela Prijatelj spela.prijatelj(at)ossklm.si
Elizabeta Proj elizabeta.proj(at)ossklm.si
Maja Pušenjak maja.pusenjak(at)ossklm.si
Tina Radič tina.radic(at)ossklm.si
Anja Rakovec anja.rakovec(at)ossklm.si
Anica Stele anica.stele(at)ossklm.si
Špela Stržinar spela.strzinar(at)ossklm.si
Barbara Šolar Jerič barbara.solar1(at)ossklm.si
Uroš Švegelj uros.svegelj(at)ossklm.si
Martina Šubic martina.subic(at)ossklm.si
Ana Urh ana.urh(at)ossklm.si
Petra Veber petra.veber(at)ossklm.si
Špela Zamrnik spela.zamrnik(at)ossklm.si

2) Svetovalna služba

Katarina Gornik, psihologinja,

e-pošta: katarina.gornik(at)ossklm.si  tel: 04 / 506 00 17

Špela Stržinar, pedagoginja,

e-pošta: spela.strzinar(at)ossklm.si     tel: 04/ 506 00 16

Izvajalke DSP

Li-An Kozmelj, socialna pedagoginja,

e-pošta: li-an.kozmelj(at)ossklm.si     tel: 04 / 506 00 27

Irena Korene, specialna pedagoginja

e-pošta: irena.korene(at)ossklm.si     tel: 04 / 506 00 31

Maja Kos, pedagoginja
e-pošta: maja.kos(at)os-jela-janezica.si    tel: 04/506 00 11

Anja Rakovec, specialna pedagoginja

e-pošta: anja.rakovec(at)os-jela-janezica.si  tel: 04/506 00 11

Uradne ure:
– vsak dan v dopoldanskem času od 8.00 do 13.00 
– v času skupnih govorilnih ur od 16.00 do 17.00

3) Vodstveni delavci

Ravnateljica: Mateja Istenič

e-pošte: mateja.istenic(at)ossklm.si      tel: 04 / 506 00 12

Pomočnici ravnateljice: Elizabeta Proj in Martina Šubic

e-pošta: elizabeta.proj(at)ossklm.si  tel: 04 / 506 00 34

e-pošta: martina.subic(at)ossklm.si     tel: 04 / 506 00 13

4)Administrativno tehnična služba

Petra Bokal, tajnica,

e-pošta: petra.bokal(at)ossklm.si    tel: 04 / 506 00 11,

Dagmar Jurgele, računovodja,

e-pošta: dagmar.jurgele(at)ossklm.si   tel: 04 / 506 00 14

Mojca Jenko, blagajničarka,

e-pošta: mojca.jenko2(at)ossklm.si     tel: 04 / 506 00 15

Helena Markuta, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
e-pošta: helena.markuta(at)ossklm.si   tel: 04 / 506 00 24

KUHINJSKO OSEBJE

Tonja Prezelj, Simona Selak, Jovana Petrović, Dragana Petrović
dobra.hrana(at)ossklm.si   za odjavo obrokov uporabite možnost na spletni strani ODJAVA PREHRANE

HIŠNIK
Jernej Zupan, Gorazd Kozmelj
hisnik(at)ossklm.si

ČISTILKE
Mara Jelić, Janja Blatnjak, Marijana Pratljačič, Milena Simčič, Andreja Jemec, Alenka Golar, Mojca Lazar, Verka Timova, Stoyna Gyozeva, Desa Jovanova

Urejanje administrativnih in denarnih zadev

Vse administrativne zadeve lahko uredite v tajništvu šole, vse denarne pa v šolski blagajni. Denarne prispevke, ki se plačujejo za različne obveznosti (ekskurzije, naravoslovne, kulturne in športne dneve), boste plačevali po položnicah, ki jih boste prejeli enkrat mesečno. Če kdo prispevka ne more plačati, naj poišče pomoč pri šolski socialni delavki.

5) Knjižnica

Mateja Gartner, tel: 04/ 506 00 18

e-pošta: mateja.gartner(at)ossklm.si

Maruša Pipan, tel: 04 /506 00 18

e-pošta: marusa.pipan(at)ossklm.si

(Skupno 36.439 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost