Zaposleni v šolskem letu 2022/2023

1) Učitelji

2) Svetovalna služba

3) Vodstveni delavci

4) Administrativno tehnična služba

5) Knjižnica

1) Učitelji

Razredniki od 1. do 5. razreda

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Lucija Štebe
Marija Benedik
1. a lucija.stebe(at)ossklm.si
marija.benedik(at)ossklm.si
Klara Kovačič
Nina Oman
1. b klara.kovacic(at)ossklm.si
nina.oman(at)ossklm.si
Simona Podobnik
Natalija Krstič Rant
1. c simona.podobnik(at)ossklm.si
natalija.krstic-rant(at)ossklm.si
Mateja Vozelj
Aleša Praznik
1. d mateja.vozelj(at)ossklm.si
alesa.praznik(at)ossklm.si
Maja Turk 2. a maja.turk(at)ossklm.si 
Marjeta Kavčič 2. b marjeta.kavcic(at)ossklm.si
Janja Rojc Pintar 2. c janja.rojc-pintar(at)ossklm.si
Petra Globočnik 2. d petra.globocnik(at)ossklm.si
Helena Kuhar 3. a helena.kuhar(at)ossklm.si
Lidija Hafner 3. b lidija.hafner(at)ossklm.si
Andreja Benedik 3. c andreja.benedik(at)ossklm.si
Klemen Jelenc 3. d klemen.jelenc(at)ossklm.si
Andreja Koprivec 4. a andreja.koprivec(at)ossklm.si
Nataša Pesjak 4. b natasa.pesjak(at)ossklm.si
Vanja Hudolin 4. c vanja.hudolin(at)ossklm.si
Andreja Hafner 4. d andreja.hafner(at)ossklm.si
Urša Jemec 5. a ursa.jemec(at)ossklm.si
Tatjana J. Miklavčič 5. b tatjana.jereb-miklavcic(at)ossklm.si
Saša Čadež 5. c sasa.cadez(at)ossklm.si
Irena Jugovic 5. d irena.jugovic(at)ossklm.si

OPB – oddelek podaljšanega bivanja

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Tadeja Jesenko OPB 1 tadeja.jesenko(at)ossklm.si
Marjetka Benedik
Aleša Praznik
OPB 2 marija.benedik(at)ossklm.si
alesa.praznik(at)ossklm.si
Natalija Krstič Rant
Nina Oman
OPB 3 natalija.krstic-rant(at)ossklm.si
nina.oman(at)ossklm.si

Špela Prijatelj

OPB 4 spela.prijatelj(at)ossklm.si
Gregor Bergant OPB 5 gregor.bergant(at)ossklm.si
Mateja Krek OPB 6 mateja.krek(at)ossklm.si
Petra Zakotnik OPB 7 petra.zakotnik(at)ossklm.si

Pina Gorišek
OPB 8
pina.gorisek(at)ossklm.si
Tea Djokić OPB 9 tea.djokic(at)ossklm.si
Jana Jelovčan

OPB 10 jana.jelovcan(at)ossklm.si

Špela Zamrnik OPB 11 spela.zamrnik(at)ossklm.si
Helena Markuta
Špela Frantar
Teja Čeč
OPB 12 helena.markuta(at)ossklm.si
spela.frantar(at)ossklm.si
teja.cec(at)ossklm.si

Razredniki od 6. do 9. razreda

Ime in priimek Oddelek Elektronska pošta
Kristina Strnad 6. a kristina.strnad(at)ossklm.si
Barbara Jelenc 6. b barbara.jelenc(at)ossklm.si
Ana Habjan 6. c ana.habjan(at)ossklm.si
Kristina Erznožnik 6. d kristina.erznoznik(at)ossklm.si
Betka Mahnič 7. a betka.mahnic(at)ossklm.si
Uroš Švegelj 7. b uros.svegelj(at)ossklm.si
Ema Koplan 7. c ema.koplan(at)ossklm.si
Nika Benedik 7. d nika.benedik(at)ossklm.si
Maja Lupše 8. a maja.lupse(at)ossklm.si
Maja Reven 8. b maja.reven(at)ossklm.si
Andreja Panjtar 8. c andreja.panjtar(at)ossklm.si
Ana Mirtič 8.d ana.mirtic(at)ossklm.si
Anja Hrovat 9. a anja.hrovat(at)ossklm.si
Ana Bergant 9. b ana.bergant(at)ossklm.si
Anica Stele 9. c  anica.stele(at)ossklm.si
Petra Veber 9. d petra.veber(at)ossklm.si

Nerazredniki

Ime in priimek Elektronska pošta
Jasna Miriam Batagelj jasna-miriam.batagelj(at)ossklm.si
Marjetka Benedik marija.benedik(at)ossklm.si
Helena Bergant helena.bergant(at)ossklm.si
Teja Čeč teja.cec(at)ossklm.si
Mateja Božnar mateja.boznar(at)ossklm.si
Tea Djokić tea.djokic(at)ossklm.si
Sabina Dobovšek sabina.dobovsek(at)ossklm.si
Špela Frantar spela.frantar(at)ossklm.si
Mateja Gartner mateja.gartner(at)ossklm.si
Pina Gorišek pina.gorisek(at)ossklm.si
Katarina Gornik katarina.gornik(at)ossklm.si
Urška Guzelj Štajer urska.guzelj-stajer(at)ossklm.si
Nina Hostnik nina.hostnik(at)ossklm.si
Barbara Jelenc barbara.jelenc(at)ossklm.si
Jana Jelovčan jana.jelovcan(at)ossklm.si
Natalija Krstič Rant natalija.krstic-rant(at)ossklm.si
Irena Korene irena.korene(at)ossklm.si
Maja Kos maja.kos(at)os-jela-janezica.si
Jon Košir

jon.kosir(at)ossklm.si

Li-An Kozmelj li-an.kozmelj(at)ossklm.si
Mateja Krek mateja.krek(at)ossklm.si
Nina Krmelj nina.krmelj(at)ossklm.si
Tomaž Lang tomaz.lang(at)ossklm.si
Andreja Marković andreja.markovic(at)ossklm.si
Helena Markuta helena.markuta(at)ossklm.si
Ana Mirtič ana.mirtic(at)ossklm.si
Nina Oman nina.oman(at)ossklm.si
Marja Pahor marja.pahor(at)ossklm.si
Katarina Peternelj katarina.peternelj(at)ossklm.si
Maruša Pipan

marusa.pipan(at)ossklm.si

Elizabeta Proj elizabeta.proj(at)ossklm.si
Maja Pušenjak maja.pusenjak(at)ossklm.si
Anja Rakovec anja.rakovec(at)ossklm.si
Barbara Šolar Jerič barbara.solar1(at)ossklm.si
Martina Šubic martina.subic(at)ossklm.si
Ana Urh ana.urh(at)ossklm.si
Katja Vilfan katja.vilfan@ossklm.si 
Špela Zamrnik spela.zamrnik(at)ossklm.si

2) Svetovalna služba

Katarina Gornik, psihologinja,

e-pošta: katarina.gornik(at)ossklm.si  tel: 04 / 506 00 17

Mateja Božnar, pedagoginja,

e-pošta: mateja.boznar(at)ossklm.si     tel: 04/ 506 00 16

Izvajalke DSP

Li-An Kozmelj, socialna pedagoginja,

e-pošta: li-an.kozmelj(at)ossklm.si     tel: 04 / 506 00 27

Irena Korene, specialna pedagoginja

e-pošta: irena.korene(at)ossklm.si     tel: 04 / 506 00 31

Maja Kos, pedagoginja
e-pošta: maja.kos(at)os-jela-janezica.si    tel: 04/506 00 11

Anja Rakovec, specialna pedagoginja

e-pošta: anja.rakovec(at)os-jela-janezica.si  tel: 04/506 00 11

Uradne ure:
– vsak dan v dopoldanskem času od 8.00 do 14.00 (razen ob pon. do 13:00)
– v času skupnih govorilnih ur od 17.00 do 18.30

3) Vodstveni delavci

Ravnateljica: Mateja Istenič

e-pošte: mateja.istenic(at)ossklm.si      tel: 04 / 506 00 12

Pomočnici ravnateljice: Elizabeta Proj in Martina Šubic

e-pošta: elizabeta.proj(at)ossklm.si  tel: 04 / 506 00 34

e-pošta: martina.subic(at)ossklm.si     tel: 04 / 506 00 13

4)Administrativno tehnična služba

Petra Bokal, tajnica,

e-pošta: petra.bokal(at)ossklm.si    tel: 04 / 506 00 11,

Dagmar Jurgele, računovodja,

e-pošta: dagmar.jurgele(at)ossklm.si   tel: 04 / 506 00 14

Mojca Jenko, blagajničarka,

e-pošta: mojca.jenko2(at)ossklm.si     tel: 04 / 506 00 15

Aleš Žontar, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti

e-pošta: ales.zontar(at)ossklm.si   tel: 04 / 506 00 24

Helena Markuta, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti
e-pošta: helena.markuta(at)ossklm.si   tel: 04 / 506 00 24

KUHINJSKO OSEBJE

Tonja Prezelj, Simona Selak, Jovana Petrović
dobra.hrana(at)ossklm.si   za odjavo obrokov uporabite možnost na spletni strani ODJAVA PREHRANE

HIŠNIK
Jernej Zupan, Gorazd Kozmelj
hisnik(at)ossklm.si

ČISTILKE
Mara Jelić, Janja Blatnjak, Marijana Pratljačič, Milena Simčič, Andreja Jemec, Alenka Golar, Mojca Lazar, Dragana Petrović, Helena Heine, Verka Timova, Stoyna Gyozeva, 

Urejanje administrativnih in denarnih zadev

Vse administrativne zadeve lahko uredite v tajništvu šole, vse denarne pa v šolski blagajni. Denarne prispevke, ki se plačujejo za različne obveznosti (ekskurzije, naravoslovne, kulturne in športne dneve), boste plačevali po položnicah, ki jih boste prejeli enkrat mesečno. Če kdo prispevka ne more plačati, naj poišče pomoč pri šolski socialni delavki.

5) Knjižnica

Mateja Gartner, tel: 04/ 506 00 18

e-pošta: mateja.gartner(at)ossklm.si

Barbara Tušek, tel: 04 /506 00 18

e-pošta: barbara.tusek(at)ossklm.si

(Skupno 31.274 obiskov, današnjih obiskov 30)
Dostopnost