Neobvezni izbirni predmeti

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Izbira teh predmetov, kot pove ime, ni obvezna.

Pozor! Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni. Ko se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora OBVEZNO obiskovati celo šolsko leto. Izbira v mesecu juniju je dokončna.

Za šolsko leto 2024/25 učitelji ponujajo našim učencem naslednje neobvezne izbirne predmete:

RAZRED UČITELJ PREDMET KRATICA
1. učitelj angleščine Prvi tuji jezik – angleščina N1A1
4. Helena Markuta NIP računalništvo NRA4
4. Tina Sobočan NIP nemščina 4. – 6. r N2N4
4. Tatjana J. Miklavčič NIP umetnost NUM
5. Helena Markuta NIP računalništvo NRA5
5. športni pedagog NIP_šport NŠP
5. Tina Sobočan NIP nemščina 4. – 6. r N2N5
6. Helena Markuta NIP računalništvo NRA6
6.  Tina Sobočan NIP nemščina 4. – 6. r N2N6
7. Tina Sobočan NIP nemščina 7. r N2N7
8. Tina Sobočan NIP nemščina 8. r N2N8
9. Tina Sobočan NIP nemščina 9. r N2N9

DODATNA POJASNILA

  • Šola za učence 1. razreda izvaja pouk prvega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
  • Šola za učence od 4. do 6. razreda izvaja pouk neobveznih izbirnih predmetov, ki so navedeni v zgornji preglednici.
  • Šola za učence od 7. do 9. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet.
  • Šola učencem 1. razreda obvezno ponudi pouk prvega tujega jezika, učencem od 4. do 9. razreda pa pouk drugega tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko.

Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati celo šolsko leto. Izbira v mesecu juniju je dokončna.

Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju ter napredovanju učencev v OŠ z ocenami od 1 do 5.

 

 

(Skupno 4.469 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost