Strokovni organi šole

Šolo upravljata ravnatelj, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ, ter svet šole, ki ga sestavljajo:

·         predstavniki ustanovitelja (Davor Tavčar, Marjetka Rotar, Tinka Teržan);

·         predstavniki delavcev šole (Li-An Kozmelj, Špela Mesec, Andreja Panjtar, Mara Jelić, Petra Veber);

·         predstavniki staršev (Petra Dolenc, Katja Lang, Peter Pokorn).

Predsednica sveta šole je Petra Veber, namestnica Tinka Teržan.

Svet šole ima štiriletni mandat.

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je na šoli oblikovan svet staršev. Predsednica sveta staršev je Petra Dolenc. Starši lahko kontaktirajo s svojimi predstavniki za zapisnik sej. Predstavniki oddelkov so:

1. A Gašper Braniselj 1. B Špela Golobič 1. C Anja Mehle 1. D Darja Gramec Skledar  
2. A Špela Gorišek Čaušević 2. B Alenka Cernigoj 2. C Nevenka Novak 2. D Erika Markič  
3. A Davor Tavčar 3. B Lina Dečman Molan 3. C Ana Štibelj 3. D Romana Dolinar  
4. A Mihael Turščak 4. B Ana Tomašič 4. C Metka Kržišnik 4. D Luka Tomat  
5. A Laura Bastarda 5. B Tina Erznožnik 5. C Petra Oseli 5. D Klemen Možina 5. E Petra Ambrožič
6. A Katarina Švab 6. B Katja Nastran 6. C Kristina Lendero 6. D Tadeja Klobučar  
7. A Tanja Kržišnik 7. B Saša Kavčič 7. C Barbara Kalan 7. D Maja Krpan Božič  
8. A Bojana Božnar 8. B Polonca Šink 8. C Matevž Košir 8. D Boštjan Notar  
9. A Petra Miklavčič 9. B Petra Goljat 9. C Vanja Jordanov 9. D Aleš Habicht  

Na šoli delujejo strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Svet šole je imenoval pritožbeno komisijo, ki jo sestavlja deset članov (šest predstavnikov strokovnih delavcev šole, dva predstavnika strokovnih delavcev druge šole in dva predstavnika staršev). Le-ta odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca.

(Skupno 2.956 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost