Interesne dejavnosti 2016 – 2017

 

Interesna dejavnost

 

Mentor

Razred

 

Čas

 

Prostor

Mama Bršljanka Marjetka Benedik 1.

ponedeljek, 5. šol. ura/na 14

dni

učilnica 12 Novi svet
Logične pošasti Lidija Hafner 1.

ponedeljek, 5. šol. ura/na 14

dni

učilnica 12 Novi svet
Plesne urice

Tadeja Jesenko,

Barbara Šolar Jerič

2. in 3. četrtek, 12.55-13.40 P 10
Športko Aleša Zrimšek 1. četrtek, 12.05-12.50 telovadnica Novi svet
Nogomet Sandi Hirkić 1. ponedeljek, 13.45-14.45 MTV
Kuhamo in pečemo Klara Kovačič, Marjeta Kavčič 3. sreda, 6. in 7. ura učilnica kuhinja
Otroški pevski zbor Natalija Krstič Rant 1.r petek, 5. šolska ura/na 14 dni učilnica 12 Novi svet
Otroški pevski zbor Natalija Krstič Rant 2., 3. r. torek, 5.,6. šolska ura glasbena učilnica
Planinski krožek Nina Oman, Andreja Benedik 1.–3. sobota
Športko

Helena Kuhar

Lucija Štebe

2. in 3.

ponedeljek, 6. šolska ura,

torek, 7. šolska ura

mala telovadnica
Dramski krožek Janja Rojc Pintar 5. ponedeljek, 6. šolska ura učilnica 109
Dramski krožek Nina Taler 4.

ponedeljek, predura (7.30-

8.15)

učilnica 107
Logične pošasti Maja Turk 2.

sreda, predura

(7.30 do 8.15)

P8
Mini rokomet (deklice) Nike Stefančič 2.–5. četrtek, 14.45-15.45 VTV
Mini rokomet (dečki) Jani Klemenčič 2.–5.

ponedeljek in petek, 14.45-

15.45

VTV

 

Računalniško programiranje LOGO

 

Helena Markuta

 

1.–6.

2.r-petek 5.ura

3.r.- torek 5.ura

4.do 6.r- petek 6.ura

računalniška učilnica
Logične pošasti Nina Krmelj 3. in 4. Sreda, 6.šolska ura 217
Otroški pevski zbor Mateja Jelenc Arnšek 4. in 5.

petek, predura, komorna

skupina četrtek 6. ura

106
Rdeči križ – daj naprej RK Škofja Loka 3.–6. po dogovoru
Logične pošasti Elizabeta Proj 5. ponedeljek, 12.05-13.50 M 11
Male sive celice Nina Oman 7. -9 po dogovoru

Jezikamo   slovensko   (za   učence

tujce)

Urša Jemec,

Tatjana Jereb Miklavčič

1.–9. ponedeljek
Folklorni krožek Špela Oblak 2.–9.

ponedeljek, predura

sreda, predura

Sam svoj mojster Nina Krmelj 5. in 6. Ponedeljek, 7. in 8. šolska ura K3
Ples

Helena Markuta,

Anica Stele

3.–9. Ponedeljek, 6.ura
Planinski krožek

Doris Kužel,

Ana Bergant

4.–9. sobota

Vesela     šola    (zaključi     se     s

tekmovanjem)

Mateja Gartner 4.–9.

4. – 6. r. ponedeljek, 16.00

7. – 9. r. ponedeljek, 16.50

knjižnica
Mindstorms Matjaž Pintarič 5.–7. po dogovoru
FLL (First Lego League) Matjaž Pintarič 7.–9. pon, tor: 6. in 7. ura K3
Badminton Anže Jurgele 5.–9. torek, 16.45-18.00 VTV
Modelarski krožek Nejc Peternelj 5.–9. sreda, 16.00-18.00 K 1
Likovni krožek Maja Reven 6.–9.

torek 6. in 7. ura (na 14 dni – B

termin)

K9
Loška médla

Bogdan Košak,

Tatjana Jereb Miklavčič

1.–9. po dogovoru
Dopisniško-novinarski krožek 6.–9. po dogovoru
Šolski radio 6.–9. po dogovoru
Angleški dramski krožek Betka Mahnič 6.–9. po dogovoru

MEPI   (Mednarodno   priznanje   za

mlade)

Li-An Kozmelj 9. po dogovoru
Dramski krožek Ana Locopolitana

Kristina Strnad,

Barbara Jelenc

6.–9.

ponedeljek, 7. šolsko uro

(13.55-14.40)

P1
Mladinski pevski zbor Mateja Jelenc Arnšek 6.–9. ponedeljek, sreda preduro

 

Podjetniški krožek

Razvojna agencija Sora,

tel. št.: 04/50 60 220

info@ra-sora.si

 

7.–9.

po dogovoru
Mediacija 6. –9. po dogovoru
Fotografski krožek Andreja Marković 6. –9. petek, 7.30-8.15; po dogovoru 103
Raziskovalna dejavnost Vlasta Balderman 6. – 9. po dogovoru 213
Pečemo sladice Andreja Koprivec 4.  r četrtek, 6., 7. ura učilnica za gospodinjstvo