Avtor: Saša Čadež

Razpis za vpis v srednje šole je že objavljen!

Devetošolci pozor! Objavljen je Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2017/2018. Najdete ga na naslednji povezavi:  http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/