Termini 1. roditeljskih sestankov (2017/2018)

Na roditeljski sestanek boste starši povabljeni s strani razrednikov. Vabila bodo učenci prevzeli za vas teden dni pred sestankom.

1. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
19. 9. 2017 ob 18.00 1. razred Predstavitev dela, LDN 2017/18, delo v OPB, soglasje za športno vzgojni karton, soglasja(seznami, fotografiranje…) Učiteljice 1. r in OPB
12. 9. 2017 ob 18.00 2. razred Predstavitev dela, LDN 2017/18, delo v OPB in TJA Učiteljice 2. r. in OPB
18. 9. 2017 ob 18.00 3. razred Predstavitev dela in kriterijev ocenjevanja, LDN 2017/18, delo v OPB, plavalni tečaj Učiteljice 3. r. in OPB
13. 9. 2017 ob 18.00 4. razred

Predstavitev dela in kriterijev ocenjevanja, delo v OPB

LDN 2017/18

Učiteljice 4. r in OPB
21. 9. 2017 ob 18.00 5. razred Predstavitev dela in kriterijev ocenjevanja, LDN 2017/18, delo v OPB Učiteljice 5. r. in OPB
20. 9. 2017 ob 18.00 6. razred Predstavitev učiteljev oddelčnih učiteljskih zborov, predstavitev dela in kriterijev ocenjevanja, NPZ, LDN 2017/18 Razredniki, vodstvo šole in učitelji 6. r
26. 9. 2017 ob 18.00 7. razred Predstavitev dela in kriterijev ocenjevanja, LDN 2017/18 Razredniki 7. r.
14. 9. 2017 ob 18.00 8. razred

Predstavitev dela in kriterijev ocenjevanja, šola v naravi

LDN 2017/18

Razredniki 8. r., vodja šole v naravi
25.9.2017 ob 18:00 9. razred

Predstavitev dela in kriterijev ocenjevanja, NPZ,

LDN 2017/18

Razredniki 9. r.

 

Deli z ostalimi ...Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on Google+